Meduzy / 2016

Bioluminescencja to zdolność emitowania światła przez organizmy żywe bez jednoczesnej emisji ciepła. Wśród świecących organizmów aż 80% stanowią gatunki wodne. W czasach poszukiwań alternatywnych źródeł energii i ograniczania emisji ciepła, Święty Graal energii okazuję się więc leżeć w oceanach. Odkrycie przez naukowców białka GFP (green fluorescent protein) występującego w meduzie (gat. Aeuquorea Victoria) zapoczątkowało prawdziwą rewolucję w biologii molekularnej i otworzyło drogę do futurystycznych do niedawna koncepcji, takich jak modyfikacja genetyczna drzew tak by oświetlały nasze miasta niczym latarnie. Obecnie białko zielonej fluorescencji wykorzystywane jest m.in w genetyce i medycynie gdzie służy jako marker.

Instalacja świetlna prezentowana podczas Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik w dniach 1-4 września 2016r. złożona była z tysięcy maleńkich probówek tworzących biomorficzne formy. W imitującej morską toń instalacji, użyte zostało przede wszystkim właśnie białko GFP, które po pobudzeniu niebieskim światłem zaczyna świecić.

Projekt jest eksperymentem wizualnym i ma pokazać potencjał tkwiący w przyrodzie.

Projekt instalacji: Pani Jurek, Małgorzata Gurowska. Konsultacja Naukowa: Stanisław Łoboziak