Taktyle / 2015

Plansza przystosowana jest do dwóch gier. Pierwsza z nich to uproszczona wersja Statków. Pionki wykonane z różnych rodzajów włosia dają możliwość sensualnego kontrolowania pozycji na planszy, a silne kontrasty między pionkami pomagają dzieciom niedowidzącym. Gra wyrównuje szanse i daje możliwość wspólnej zabawy dzieciom widzącym i niewidomym. Pozwala bawić się samodzielnie bez pomocy opiekuna, rozwija zmysł dotyku, myślenie przestrzenne i strategiczne.

Zabawka powstała w ramach projektu "Pudło w grochy" stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie"