Memofaktury / 2015

Gra typu memory odpowiednia dla wszystkich dzieci, także dla dzieci niewidomych i autystycznych. Składa się z czterech plansz i 20 krążków o 10 różnych fakturach i różnych stopniach trudności w ich rozpoznawaniu. W gręmoże grać dwoje lub jedno dziecko. Zadania można zindywidualizować i modyfikować. Gra pobudza zmysł dotyku, rozwija pamięć i zdolności manualne. Poprawia koncentrację i koordynacjęruchową, a poprzez możliwość dopasowania stopnia trudności do poziomu dziecka poprawia samoocenę.

Zabawka powstała w ramach projektu "Pudło w grochy" stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie"

Zabawka udostępniona na zasadzie wolnej licencji Creative Commons.
Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

Pobierz instrukcję "JAK GRAĆ"
Pobierz instrukcję "JAK WYKONAĆ"

POBIERZ PLIK 1
POBIERZ PLIK 2 
POBIERZ PLIK 3