Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia

Projekt zrealizowany przez nasze stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie" miał za zadanie wprowadzić dzieci niewidome w świat współczesnej architektury oraz przybliżyć dzieciom widzącym sposób odbierania rzeczywistości przez osoby z dysfunkcją wzroku. Szeroko zakrojone działania obejmowały warsztaty w pracowniach architektonicznych, podczas których dzieci poznawały dotykiem makiety opisanych budynków, składały zaprojektowane przez nas klocki ilustrujące podstawowe zasady konstrukcji wybranych budynków . Na koniec zwiedzały omawiane budynki - ikony warszawskiej architektury takie jak Rodan Systems, Focus, czy Agora. Projektowi towarzyszyła książka integracyjna. Obok graficznego opracowania „pola niewidzenia", czyli tego co ma przed oczami osoba niewidoma, pojawiły się w niej ilustracje w technice tyflografiki - druku wypukłego . Do książki dołączona jest płyta z audiodeskrypcją – barwnymi opisami przystosowanymi do możliwości odbioru treści przez osoby niewidome. (Do obejrzenia w zakładce "Książki").

Więcej na stronie projektu: architektura.wwarszawie.org.pl

Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 1
Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 2
Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 3
Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 4
Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 5
Pani Jurek - Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia - 6