Widoki z...

Projekt dotyczy pól widzenia osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki Poczcie Polskiej naszemu Stowarzyszeniu udało się wydrukować kartki pocztowe z widokami Warszawy i Krakowa.
Graficzne opracowanie kartek powstało w drodze konsultacji merytorycznych z dr hab. prof. nadzw. D. Kęcikiem z Kliniki Okulistycznej przy ul. Lindleya w Warszawie. Pomysł Widokówek zrodził się w Krakowie, gdzie prowadziliśmy warsztaty dla studentów architektury z projektowania uniwersalnego, uwzględniającego potrzeby osób z dysfunkcją wzroku.
Warsztatom towarzyszyły wykłady z teorii widzenia i z orientacji przestrzennej, na których dowiedzieliśmy się jak widzą osoby z różnego typu zaburzeniami widzenia.
Widokówki z Krakowa i Warszawy wizualizują sposób postrzegania otoczenia przez osoby z wadami wzroku i są próbą zakomunikowania problemu niewidzenia osobom nie dotkniętym chorobą.
Kampania ta ma na celu przełamanie lęku i dystansu pomiędzy osobami widzącymi i tymi które nie widzą, wynikającego jak większość uprzedzeń i barier – z niewiedzy.

To działanie ma także na celu uczulić nas na najdrobniejsze zmiany w polu widzenia. Widokówki można kupić w wybranych urzędach pocztowych:

- Warszawa 150 Sarmacka 5 Wilanów
- UP 142 Sławoja Składkowskiego 4 Skorosze
- UP 79 Blue City Al.Jerozolimskie 179
- UP 27 Powstańców Śląskich70 Ratusz Bemowo
- 13 Puławska166
- Kraków - Główny Urząd Poczty Polskiej przy Rynku
- UP Warszawa 96 ul. Kostki Potockiego 31 Wilanów

Więcej informacji: wwarszawie.org.pl

Pani Jurek - Widoki z... - 1
degeneracja plamki związana z wiekiem
Pani Jurek - Widoki z... - 2
odwarstwienie siatkówki
Pani Jurek - Widoki z... - 3
masywny wylew krwi do ciała szklistego
Pani Jurek - Widoki z... - 4
widzenie lunetowe
Pani Jurek - Widoki z... - 5
wylew krwi do ciała szklistego
Pani Jurek - Widoki z... - 6
degeneracja plamki związana z wiekiem